kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Hasap sistem za sokove

Hasap sistem za sokove, predstavlja set dokumenata, kojima se objašnjava proces dobijanja sokova.

Cena za uvođenje hasap sistema za sokove, kreće se od 600 - 1000 eura (od 4-6 rata).

Pored usluge uvođenja hasap sitema za sokove, pružamo uslugu uvođenja hasapa i za proizvođače konditorskih proizvoda, restorane, brze hrane i sve ostale privredne subjeke koji se bave hranom.

Hasap za sokove

call button

klijenti hasap

Pružamo vam uslugu uvođenja hasap sistema za proizvodnju sokova.

Svi proizvođači sokova su u obavezi da posluju u skladu sa Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu

Prema ovom pravilniku i Zakonu o bezbednosti hrane, potrebno je u svojoj proizvodnji sokova da implementirate, tj. da uvedete hasap sistem. Hasap sistem, odnosno haccp sistem u proizvodnji sokova, podrazumeva da objekat ispunjava osnovne higijensko tehničke uslove za proizvodnju.

S obzirom da je proizvodnja sokova izuzetno osetljiva, preporuka je da se kroz hasap dokumentaciju "pokriju" svi koraci u procesu proizvodnje.

Ukoliko tek planirate da pokrenere proizvodnju sokova, imate proizvodni prostor koji tek treba da renovirate i da proilagodite, možete nam poslati fotografije objekta na email ili Viber, kako bismo vam dali konsultaciju u vezi sa organizovanjem proizvodnje sokova po hasap sistemu.

Objekat je potrebno opremiti svim potrebnim mašinama i opremom za proizvodnju sokova, dok se hasap sistemom dokumentovano potvrđuje da su krajnji proizvodi zdravstveno bezbedni.

Hasap za sokove - kako početi

Na početku je najbolje prvo napraviti tlocrt objekta, skicu proizvodnog pogona za proizvodnju sokova, obeležiti prostorije, ulaze, izlaze, pa na osnovu tog nacrta krenuti sa izradom hasap sistema.

Sastavni deo hasap sistema za sokove je plan samokontrole, jedan od najvažnijih sastavnih delova hasap sistema za sokove, koji predstavlja vremenski plan provere higijenskih uslova tokom proizvodnog procesa.

Takođe, prilikom izrade dokumentacije, neophodno je definisati praćenje procesa sledljivosti u proizvodnji. Praksa koja se najbolje pokazala je angažovanje tehnologa za proizvodnju sokova, uz čiju pomoć se najlakše i najbrže definišu sve procedure, zapisi i uputstva, koji su potrebni za praćenje ulaza sirovina, praćenje procesa pripreme, proizvodnje, pakovanja i transporta sokova.

Hasap za sokove - Uloga tehnologa tokom implementacije

U našoj kompaniji imamo tehnologa za sokove, koji će svoje znanje i iskustvo primeniti u vašoj proizvodnji, kako biste dobili funkcionalan i upotreljiv hasap sistem. Hasap za sokove, podrazumeva da tokom implementacije sistema, posebna pažnja bude posvećena obuci vaših zaposlenih. U tom smislu, uloga našeg tehnologa za proizvodnju sokova je da dokumentaciju učini praktičnom i dovoljno razumljivom za zaposlene u proizvodnji.

U okviru hasap tima, definišu se uloge i odgovornosti hasap tima, tako da je i ovuka prilagođena njihovim potrebama.

Nakon dva - tri meseca, od završenog procesa uvođenja hasap sistema u vašoj proizvodnji sokova, dolazimo u nadzornu proveru, kako bismo proverili da li sve funkcioniše kako treba ili su potrebne određene dopune i izmene dokumentacije.

Zajedno sa našim tehnologom, "prolazimo" kroz sve procese u proizvodnji sokova, analiziramo definisane procedure, zapise i uputstva. Takozvana verifikacija sistema, koja je usmerena na internu proveru sistema, provera da li sistem funkcioniše pravilno.

Nakon porvere, tehnolog za proizvodnju sokova, sastavlja izveštaj o urađenoj nadzornoj proveri i zajedno sa vašim zaposlenim osobljem, pristupamo dopunama dokumentovanog hasap sistema.

Hasap za sokove - praćenje nakon implementacije

Nakon završenog procesa uvođenja hasap za sokove, pratimo vas u procesu održavanja uvedenog hasap sistema.

Hasap sistem je potreban svim privrednim subjektima koji se bave hranom. Ako želite da se više informišete o uvođenju hasap sistema kliknite na link.